Tеквондo клуб ,,ОМЕГА“

Теквондо клуб Омега је почео са радом првог септембра 1999. године. Сада бројимо преко 170 чланова међу којима има више од 20 репезентативаца у свим узрасним категоријама. Тренер Теквондо Клуба „Омега“ је Кркљеш Мирослав, носилац црног појаса 5. дан, вишегодишњи репрезентативац и освајач многобројних домаћих и иностраних медаља.  Значајнији резултати су: вишеструки пионирски, јуниорски и […]

Школа кошарке „Олимп“

У школици кошарке учићемо основне кошаркашке елементе као што су: Вођење лопте-дриблинг Држање, хватање лопте Додавање лопте Шутирање Такође учићемо кретање играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. И наравно играње кошарке на два коша. Сваког викенда организоиваћемо кошаркашке утакмице са другим школицама кошарке и тако развијати такмичарски дух. Тренинзи за […]

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда (ССОСИБ) је социо-хуманитарна, спортска организација, основана 1969. године са циљем да организује спортско-рекреативне активности за особе са инвалидитетом града Београда. ССОСИБ самостално или у партнерству са спортским клубовима особа са инвалидитетом организује спортска такмичења и спортске школе у којима корисници могу да стекну почетне вештине из одређеног спорта и […]

ШКОЛА РУКОМЕТА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

СЦ ,,Олимп-Звездара“ организује школу рукомета три пута недељно у великој сали. ЈПСЦ Олимп-Звездара већ дуги низ година успешно организује школу рукомета за девојчице узраста од 6 – 14 година. У школи рукомета развијамо основне моторичке и психо-физичке способности детета. У почетку акценат је на педагошким принципима рада на мотивацији деце за бављење спортом, развијање радних […]

Џудо клуб „Олимп“

Окупљањем деце из околних школа, септембра 1990 г. почела је са радом секција џудо клуба ‘’Звездара’’ која је своју активност обављала у истоименом спортском центру, познатијем као ОЛИМП. Марта 1994 г. одржана је оснивачка скупштина а убрзо у мају и званично регистрован џудо клуб ‘’Олимп’’ који свој рад почиње септембра исте године. Кроз дугогодишњи систематски […]

Аикидо савез Србије

Aикидo сaвeз Србиje је у Спортском центру ,,Олимп-Звездара“ oд 1993. гoд. У пeриoду oд 1993. дo 1996.гoд. je присутaн кao члaницa Jугoслoвeнскoг Aикидo Цeнтрa дa би нaкoн рaспaдa бившe Jугoслaвиje нaстaвиo кao Aикидo сaвeз Србиje при пoрoдици грaнских сaвeзa Рeпубликe Србиje.     Tрeнингe  вoди  пиoнир aикидoa, бившe Jугoслaвиje, интeрнaциoнaлни  инструктoр сa нaциoнaлнoм лицeнцoм виши […]

Одбојкашки клуб Lucky Star

Сазнајте зашто је ОК Лаки Стар најбројнији клуб на општини Звездара !Сви нови чланови добијају одбојкашку лопту !   Пробајте 2 тренинга (проба је бесплатна ако дете не настави да тренира!). Са децом ради 23 (!) лиценцирана тренера, од којих су шесторо и професори физичког васпитања у школама, а остали су будући професори (апсолвенти на ФСФВ) и […]

Школица балета „Звончица“

Оснивач школе балета „Звончица“ и креатор програма је Наташа Најман (Комарић), активна балерина Народног позоришта од 1997. Прву школу балета основала је 2004 год. од када континуирано и успешно ради са децом узраста између 3 и 11 год. Програм балетске школе „Звончица“ спроводе дипломирани балетски играчи, едуковани за рад са децом. Балетски програм школе базиран […]

Школица спорта CORPO

Прoгрaм шкoлицe спoртa бaзирa сe нa рaзвиjaњу мoтoричких спoсoбнoсти дeцe (кooрдинaциja, aгилнoст, oкрeтнoст, рaвнoтeжa, брзинa, спрeтнoст) кao и рaзвиjaњу сoциo-психoлoшких кaрaктeристикa. Зaдaтaк и циљ шкoлицe спoртa je дa сe крoз игру, зaбaву и вeжбe дeцa нaучe прaвилнoм држaњу тeлa, хoдaњу, трчaњу, пливaњу и другим прирoдним oблицимa крeтaњa. Пoдjeднaкo je вaжнo изгрaдити кoд дeтeтa љубaв прeмa […]

Атлетска школа

На иницијативу Скупштине града Београда, а у сарадњи са Скупштином општине Звездара, Спортским савезом Звездара и Спортским центром „Олимп – Звездара“, у априлу 2010 године почела је са радом „Атлетска школа“ за децу предшколског узраста и ученике основних школа. До сада је кроз школу прошло око 120 полазника. Школу воде тренери, познати бивши атлетичари – […]