Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2021.г. – 1. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2020.г. – 1. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2019.г. – 1. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 4. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 3. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 2. квартал

Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања за 2018.г. – 1. квартал

Извод из Програма пословања за 2018. годину

Решење о именовању директора

Одлука о усвајању 1.тромесечног Извештаја о раду и пословању

1.тромесечни Извештај о раду и пословању за 2017.годину

Одлука о промени цена 2017.

Извештај о раду и пословању за 2016.годину

Закључак о усвајању Извештаја

Решење о давању сагласности на измене и допуне Ценовника

Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2016.годину

План и програм пословања за 2017.годину

Решење о давању сагласности на План и програм пословања за 2017.

Одлука у вези са закупом пословног простора

Статут ЈПСЦ ,,Олимп-Звездара"

Решење о давању сагласности на Статут

Одлука о промени Оснивачког акта

Одлука о утврђивању висине накнаде Надзорног одбора

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора - Измена одлуке о ценама закупа

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања

Закључак о усвајању Извештаја о раду и пословању

План и програм пословања ЈП СЦ Олимп - Звездара за 2016. годину

Закључак о усвајању извештаја о раду и пословању ЈП СЦ Олимп - Звездара за 2015. годину

Извештај о раду и пословању ЈП СЦ Олимп - Звездара за 2015. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016.годину

Програм пословања за 2016.годину

Решење о давању сагласности на План и програм пословања за 2016.годину

Програм пословања ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара" за 2015.годину

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2015.годину

Извештај о раду за 2014.годину

Закључак о усвајању извештаја о раду за 2014.