Бесплатна едукација за средњошколце

У сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда  петком у СЦ “Олимп Звездара“  реализује се пројекат: „Едукација , превенција и начин за правилан психосоцијални, здравствени и физички развој омладине од 15 до 19 година старости“.

Едукација је намењена средњошколској омладини од 15 до 19 година, а циљ пројекта је да се на занимљив и активан начин, кроз дискусију и размену мишљења младима пруже неопходне информације и практични алати како би што лакше и што самоувереније наставили процес сазревања и процес инклузије у друштво одраслих.

У оквиру пројекта, који ће трајати до краја 2018., сваког петка у периоду од 15:30 до 17:30 часова у просторијама СЦ „Олимп – Звездара“ одржаваће се предавања на којима ће се обрађивати разноврсне теме које су веома важне младим људима и неопходне за њихов правилан психо-физички развој и афирмацију у будућности.

Детаљније информације можете добити на рецепцији СЦ "Олимп",телефоном на број 011/2412-353,011/2411-636,066/296-983

Posted In:

Other Details
  • Submitted On : 29 окт 2018