Кондициона припрема спортиста и рекреативаца

У жељи да нашим корисницима понудимо најквалитетнију услугу, СЦ „Олимп“ Вам представља нови програм вежбања који је намењен спортистима и рекреативцима са циљем побољшања моторичко-функционалних способности, опште кондиције и здравственог стања.

Наш тим тренера који је осмислио и који ће спроводити ове програме чине високо образовани стручњаци из области спорта и физичког васпитања који претстављају садашњост и будућност кондиционе припреме како спортиста тако и рекреативаца.

Програми рада и методе које користимо доводе до побољшања аеробних и анаеробних способности спортиста и рекреативаца, повећања снаге, брзине, издржљивости, координације, флексибилности и гипкости. Другим речима, применом наших метода рада спортисти достижу висок ниво базичних способности које су темељ за надоградњу специфичних способности у зависности од спорта којем се баве, а рекреативци позитивно утичу на опште стање свог здравља и побољшање квалитета живота.
У раду са спортистима када дође до довољно високог нивоа базичних способности, постепено се прелази на специфични нацин рада. Бирају се сретства и методе тренинга које су сличне такмичарским условима, а води се рачуна да се базичне способности и даље одрже на оптималном нивоу.

Обим, интензитет, сретства и методе тренинга се конструишу тако да буду прилагођене тренутним потребама спортиста у односу на период годишњег циклуса у коме се налазе (припремни, предтакмичарски, такмичарски, постакмичарски и прелазни период).

У раду са спортистима као и са рекреативцима процењује се и мери почетни ниво кондиционе припремљености и према томе се бирају методе и сретства које ће бити употребљене у раду, а напредак и резултати у тренингу су видљиви већ после неколико недеља.

Ову услугу можете добити кроз четри пакета:

1. Индивидуални тренинг
2. Вођени тренинг (групни)
3. Самостално вежбање
4. Кондициона припрема спортских клубова

Ефекти редовног тренирања:

Редукција телесне масе
Повећање силе, снаге, брзине, издржљивости, гипкости и флексибилности
Позитиван утицај на психо-социјално стање
Превенција од могућих повреда и позитиван утицај на опште стање организма и здравље људи
Тим тренера:

Ненад Поповић - проф. спорта

Бошко Поповић - дипломирани менеџер у спорту, виши спортски тренер

Posted In:

Other Details
  • Submitted On : 23 мај 2018