N2/2018-Usluge za dalju prodaju-

N2/2018-Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta Konkursna dokumentacija -Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta Poziv za podnošenje ponuda...

JN 9/2017

Odgovori komisije za javnu nabavku 9/2017 na zahtev za dodatim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku - Gorivo naftnih derivata oblikovanu po partijama