ЈН 10/2018

Обавештење о закљученом уговору - ЈН 10/2018 ,,Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима,, Obavestenje o zakljucenom ugovoru_TARTAN

ЈН 12/2018

Обавештење о закљученом уговору - 12/2018 ,,Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,, 127-Obavestenje o zakljucenom ugovoru_odbojkaski teren

ЈН 11 /2018 – Уговор за партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 11 /2018 ,,Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале - подови и подконструкције са набавком и замненом паркета, обликована по партијама,, - Уговор за партију 2 Obavestenje o zakljucenom ugovoru_11_Partija...

ЈН 11 /2018

Обавештење о закљученом уговору ЈН 11 /2018 ,,Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале - подови и подконструкције са набавком и замненом паркета, обликована по партијама,, - Уговор за партију 1 Obavestenje o zakljucenom ugovoru_11_Partija...

ЈН услуга: 13/2018

Обавештење о закљученом уговору за јн услуга:13/2018,, Услуге израде пројеката и нацрта,, Obavestenje o zakljucenom ugovoru_13-1

Jавна набавка бр.12/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.12/2018 ,,Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,, Odluka o dodeli ugovora odbojkaski teren objavljena