JN 12/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 12/2018 ,, Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,

1 – JN 11/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 - JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale - podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketav  

JN 12 /2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti JN 12 /2018 Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne...

JN 10/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 10/2018 Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenima Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke...

JN 11/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale -- Podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketa Poziv...

JN 13/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku JN 13/2018 Usluge izrade projekata i nacrta Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku...

JN 9/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN 9/2018 Usluge održavanja higijene objekata za plivalište

JN 7/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN 7/2018 Hemikalije za tretman vode

JN 9/2018

Odluka o dodeli ugovora - JN 9/2018 Usluge održavanja higijene objekata -Usluge održavanja higijene objekata za plivalište

6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6/2018 Usluge održavanja higijene objekata- Partija 1