ЈН 3/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...

ЈН 2/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН2/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...

1/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 1/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

1/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности - јавна набавка бр. 1/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 1/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 - Јавна набавка услуга ,,Редарска служба на пливалишту и клизалишту,, бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/ пријава за јавну набавку мале вредности - Редарска служба на пливалишту и клизалишту , јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Прва измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - Редарска служба на пливалишту и клизалишту, јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН1/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...

Н3/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н3/2018 Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту

Н1/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н1/2018 Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту