ЈН 7/2018

Обавештење о закљученом уговору - ЈН 7/2018 Хемикалије за третман воде

ЈН 9/2018

Одлука о додели уговора - ЈН 9/2018 Услуге одржавања хигијене објеката -Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште

6/2018

Обавештење о закљученом уговору - 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката- Партија 1

8/2018

Обавештење о закљученом уговору - 8/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 3/2018

Обавештење о закљученом уговору -ЈН 3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту

ЈН 4/2018

Обавештење о закљученом уговору - ЈН 4/2018 Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

ЈН 5/2018

Обавештење о закљученом уговору - ЈН 5/2018 Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним трошковима

ЈН 6/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке -ЈН 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката партија 2

ЈН 9/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 9/2018 ,, Услуге одржавања хигијене објеката - Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште,, Позив за...

8/2018

Одлука о додели уговора - Поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.8/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту