JN 9/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 9/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata - Usluge održavanja higijene objekata za plivalište,, Poziv za...

8/2018

Odluka o dodeli ugovora - Postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.8/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

JN 6/2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, javna nabavka br.6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,, partija 2

JN 6/2018 partija 1

Odluka o dodeli ugovora postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.6/2018 ,,Usluge održavnja higijene objekata,, partija 1

7/2018

Odluka o dodeli ugovora - Postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.7/2018 Hemikalije za tretman vode

5/2018

Odluka o dodeli ugovora postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.5/2018 Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom,utovarom i manipulativnim troškovima

JN 8/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN8/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištu Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti...

JN 2/2018

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke JN 2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

JN 6/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 - JN 6/2018 Usluge održavanja higijene objekata

JN 7/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN7/2018 ,, Hemikalije za tretman vode,, Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti...