Н1/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н1/2018 Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту

Н2/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н2/2018 Услуге за даљу продају - Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

Н1/2018

Н1/2018 -Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација - Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда - Услуге...

Н4/2018

Н4/2018-Ангажовање лица преко омладинске задруге Конкурсна документација - Ангажовање лица преко омладинске задруге Позив за подношење понуда - Ангажовање лица преко омладинске задруге

Н3/2018 -Услуге за даљу продају

Н3/2018 -Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда - Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту Конкурсна документација - Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца...

Н2/2018-Услуге за даљу продају-

Н2/2018-Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Конкурсна документација -Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда...

ЈН 9/2017

Одговори комисије за јавну набавку 9/2017 на захтев за додатим информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку - Гориво нафтних деривата обликовану по партијама