ЈН 1/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН1/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...

Н3/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н3/2018 Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту

Н1/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н1/2018 Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту

Н2/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н2/2018 Услуге за даљу продају - Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

Н1/2018

Н1/2018 -Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација - Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда - Услуге...

Н4/2018

Н4/2018-Ангажовање лица преко омладинске задруге Конкурсна документација - Ангажовање лица преко омладинске задруге Позив за подношење понуда - Ангажовање лица преко омладинске задруге

Н3/2018 -Услуге за даљу продају

Н3/2018 -Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда - Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту Конкурсна документација - Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца...

Н2/2018-Услуге за даљу продају-

Н2/2018-Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Конкурсна документација -Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда...