JN 1/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN1/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištu Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku...

N3/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N3/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca na plivalištu

N1/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N1/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu

N2/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N2/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta

N1/2018

N1/2018 -Usluge za dalju prodaju - Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu Konkursna dokumentacija - Usluge za dalju prodaju - Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu Poziv za podnošenje ponuda - Usluge...

N4/2018

N4/2018-Angažovanje lica preko omladinske zadruge Konkursna dokumentacija - Angažovanje lica preko omladinske zadruge Poziv za podnošenje ponuda - Angažovanje lica preko omladinske zadruge

N3/2018 -Usluge za dalju prodaju

N3/2018 -Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca na plivalištu Poziv za podnošenje ponuda - Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca na plivalištu Konkursna dokumentacija - Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca...

N2/2018-Usluge za dalju prodaju-

N2/2018-Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta Konkursna dokumentacija -Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta Poziv za podnošenje ponuda...