ЈН 9/2017

Одговори комисије за јавну набавку 9/2017 на захтев за додатим информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку - Гориво нафтних деривата обликовану по партијама

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – Физичко техничко обезбеђење

Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Физичко техничко обезбеђење Позив за подношење понуда - Физичко техничко обезбеђење Конкурсна документација - Физичко техничко обезбеђење

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – Извођење електро радова јаке струје

Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Извођење електро радова јаке струје Позив за подношење понуда - Извођење електро радова јаке струје Kонкурсна документација - Извођење електро радова јаке струје