Н3/2018 -Услуге за даљу продају

Н3/2018 -Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда - Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту Конкурсна документација - Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца...

Н2/2018-Услуге за даљу продају-

Н2/2018-Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Конкурсна документација -Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда...

ЈН 9/2017

Одговори комисије за јавну набавку 9/2017 на захтев за додатим информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку - Гориво нафтних деривата обликовану по партијама

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – Физичко техничко обезбеђење

Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Физичко техничко обезбеђење Позив за подношење понуда - Физичко техничко обезбеђење Конкурсна документација - Физичко техничко обезбеђење