N4/2018

N4/2018-Angažovanje lica preko omladinske zadruge Konkursna dokumentacija - Angažovanje lica preko omladinske zadruge Poziv za podnošenje ponuda - Angažovanje lica preko omladinske zadruge

N3/2018 -Usluge za dalju prodaju

N3/2018 -Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca na plivalištu Poziv za podnošenje ponuda - Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca na plivalištu Konkursna dokumentacija - Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca...

N2/2018-Usluge za dalju prodaju-

N2/2018-Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta Konkursna dokumentacija -Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta Poziv za podnošenje ponuda...

JN 9/2017

Odgovori komisije za javnu nabavku 9/2017 na zahtev za dodatim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku - Gorivo naftnih derivata oblikovanu po partijama