Јавна набавка Физичко техничко обезбеђење

Јавна набавка Физичко техничко обезбеђење Позив за подношење понуда Конкурсна докуметација Допуна конкурсне документације Обавештење о допунама конкурсне документације Позив 2 за подношење понуда

Јавни позив за достављање понуда за услуге спасилаца – ПОДУЖЕН РОК

Јавни позив за достављање понуда за услуге спасилаца - ПОДУЖЕН РОК Јавни позив за достављање понуда услуге спасилаца - ПРОДУЖЕН РОК Измене и допуне конкурсне документације јавне набавке услуге спасилаца