Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“

Адреса : Вјекослава Ковача 11, 11160 Београд, Србија

е-маил : info@scolimp.rs

телефони рецепције:

011/ 2412-353, 011/2411-636, 066/296-983

факс: 011/ 2418-532

Жиро рачун: 160-259925-84

ПИБ: 100006656

Матични Број: 07019564


Директор

Иван Јовановић

тел: 011/2411-839

мејл: ivan.jovanovic@scolimp.rs


Извршни директор

Бранко Поповић

тел. : 011 / 2412-861

мејл: branko.popovic@scolimp.rsРуководилац финансијских и рачуноводствених послова

Весна Росић

тел: 011/ 2414-880

мејл: vesna.rosic@scolimp.rs


Бизнис менаџер за спорт, програме и рекреацију

Бошко Поповић

тел: 011/ 2415-223

мејл: bosko.popovic@scolimp.rs


Маркетинг служба

тел.: 066/298-001

мејл: marketing@scolimp.rsПредседник самосталног синдиката ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара“

Душан Станковић

тел.: 2412-353

мејл: dusan.stankovic@scolimp.rs


Базен

мејл: bazen@scolimp.rs

Јавне набавке

мејл: javnenabavke@scolimp.rs

Организатор Спортских
Програма и Рекреацијe,
Лице Задужено за Послове ППЗ И БЗР

Ненад Поповић

тел: 066 290 164

мејл: nenad.popovic@scolimp.rs

Фитнес центра Олимп

мејл: fitnesscentarolimp@scolimp.rs