Бесплатна едукација за средњошколце

У сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда  петком у СЦ “Олимп Звездара“  реализује се пројекат: „Едукација , превенција и начин за правилан психосоцијални, здравствени и физички развој омладине од 15 до 19 година старости“. Едукација је намењена средњошколској омладини од 15 до 19 година, а циљ пројекта је да се на занимљив […]