JN 5/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima,,

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima,,

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima,,

About the Author

By admin-scolimp / Administrator, bbp_keymaster on maj 04, 2018