JN 9/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 9/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata – Usluge održavanja higijene objekata za plivalište,,

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 9/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata – Usluge održavanja higijene objekata za plivalište,,

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 9/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata – Usluge održavanja higijene objekata za plivalište,,

About the Author

By admin-scolimp / Administrator, bbp_keymaster on maj 21, 2018