Školica baleta „Zvončica“

Osnivač škole baleta „Zvončica“ i kreator programa je Nataša Najman (Komarić), aktivna balerina Narodnog pozorišta od 1997.

Prvu školu baleta osnovala je 2004 god. od kada kontinuirano i uspešno radi sa decom uzrasta između 3 i 11 god.

Program baletske škole „Zvončica“ sprovode diplomirani baletski igrači, edukovani za rad sa decom.

Baletski program škole baziran je na osnovnim tehnikama klasičnog baleta i prilagođen je uzrasnim grupama dece.

Prednosti igranja baleta u ovom uzrastu se, pre svega, ogledaju u ispravljanju deformiteta, ojačavanju muskulature, pravilnom držanju, razvijanju osećaja ravnoteže i motorike tela.

Idealan je za devojčice u ranom uzrasnom periodu jer pored gracioznosti, gipkosti i koordinacije pokreta, balet razvija muzikalnost i osećaj za ritam, predstavljajući osnovu svih plesnih stilova

Programom škole baleta obuhvaćeni su:
• javni časovi za roditelje
• učešća na raznim sportskim i kulturnim dešavanjima
• predstave
• seminari

 

 

 

 

 

Škola baleta „Zvončica“ radi u novoj sali, prilagođenoj potrebama malih balerina.

Sala se nalazi u SC „Olimp“, ispod klizališta sa veštačkim ledom

Informacije i prijave na telefon: 064/155-4695

Galeriju slika i više informacija o školici možete pogledati na sajtu  www.baletzvoncica.com

About the Author

By admin-scolimp / Administrator, bbp_keymaster on avg 01, 2018