Predavanje o vršnjačkom nasilju

U okviru manifestacije „Zima na Olimpu 2019“ služba menadžmenta u sportu je u saradnji sa policiskim službenicima PU za Grad Beograd,UKP,Odeljenja za suzbijanja maloletničke delikvencije,učestvovali u realizaciji predavanja na temu „Prevencija vršnjačkog naselja“.
Polaznici kampa su bili upoznati sa oblicima nasilja,kako da ga prepoznaju i kako da reaguju ako se ono dogodi.
Predavanja su bila interaktivna uključujuči pitanja i diskusije na zadatu temu.

About the Author

By admin-scolimp / Administrator, bbp_keymaster on feb 12, 2019