Спортско-рекреативни програми ЈПСЦ Олимп – Звездара

У периоду од септембра до јуна наредне године у нашем центру редовно се организују спортско-рекреативни програми различитих типова активности. Програми су намењени корисницима разних узраста али и различитим нивоима физичке припремљености:

„Таи-чи“ програм намењен свим узрасним категоријама а нарочито старијим корисницима јер олакшава последице реуматских и дегенеративних промена, побољшава моторику тела и повољно делује на побољшање циркулације. Таи чи

„Јога“ програм намењен свим узрасним категоријама јер обухвата вежбе истезања, релаксације и дисања које су важне младима и радно активним људима као средство за смањење свакодневног стреса али и старијим корисницима код којих побољшавају опште стање организма.Јога

„Рекреација за жене зрелије доби“ обухвата терапеутске вежбе лаганог интензитета и као циљ има побољшање кондиције, јачање и повећање еластичности мишића, смањење ризика за настанак остеопорозе и дегенеративних болести кичменог стуба које су последице неактивности код наших корисница старије доби.Рекреација за жене зрелије доби

„Школа кошарке“ намењена деци узраста од 6 до 14 година у којој ће уз квалитетне и лиценциране тренере научити основне елементе у кошарци и развити такмичарски дух и осећај за фер-плеј.Школа кошарке

„Школа рукомета“ намењена девојчицама узраста од 9 до 16 година у којој је  акценат стављен на мотивацији деце за бављење спортом, развијање радних навика и учење основних вештина рукомета кроз редовне тренинге и кампове кроз које деца стичу основне навике спортског живота у здравом окружењу.Школа рукомета

„Школа одбојке“ намењена деци узраста од 6 до 10 година. Одбојка је спорт у коме се организам потпуно равномерно развија а емотивно сазревање кроз подизање самопоуздања и повезивање са вршњацима је евидентно. Бављење спортом од раног детињства утиче на стварање здравих навика за цео живот.Школа одбојке

„Школа кик-бокса“ намењена корисницима свих узраста а прoгрaм рaдa je зaснoвaн нa oбучaвaњу тeхникe бoксa и кик-бoксa штo пoдрaзумeвa вeжбaњe стaвa, гaрдa, удaрaцa и oдбрaнa рукaмa и нoгaмa, eлeмeнaтa дoгoвoрeнoг и слoбoднoг спaрингa.Taкoђe прoгрaм прaти и рaзвиjaњe oпштe и спeцифичнe физичкe припрeмe спoртиста, гдe нaпрeдни вeжбaчи вeжбajу тaкмичaрски прoгрaм a пoчeтници уживajу у квaлитeтнoм трeнингу oснoвнe oбукe.Школа кик бокса

„Фитнес и рекреација за жене“ осмишљена је као спортска рекреација за жене произашла из аеробика средњег интензитета. Примењене вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног организма а одликује их и значајна потрошња калорија. Различите кореографије вежби су примењене за вежбање свих мишићних група што тренинг чини занимљивим.Фитнес и рекреација за жене

Све додатне информације везане за спортско-рекреативне програме које организује ЈПСЦ Олимп-Звездара можете добити на нашем сајту www.scolimp.rs, на FACEBOOKстраници, пријавници спортског центра или позивом на телефон: 066/296-985.

Видимо се на Олимпу!

About the Author

By admin-scolimp / Administrator, bbp_keymaster on нов 21, 2017