ЈН 12 /2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 12 /2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге. Позив за подношење понуда у поступку јавне...

ЈН 10/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 10/2018 Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке...

ЈН 11/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 11/2018 Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале — Подови и подконструкције са набавком и заменом паркета Позив...

ЈН 13/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку ЈН 13/2018 Услуге израде пројеката и нацрта Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...

ЈН 9/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 9/2018 Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште

ЈН 7/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 7/2018 Хемикалије за третман воде

ЈН 9/2018

Одлука о додели уговора – ЈН 9/2018 Услуге одржавања хигијене објеката -Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште

6/2018

Обавештење о закљученом уговору – 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката- Партија 1

8/2018

Обавештење о закљученом уговору – 8/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 3/2018

Обавештење о закљученом уговору -ЈН 3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту