ЈН 13/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку ЈН 13/2018 Услуге израде пројеката и нацрта Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...

ЈН 9/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 9/2018 Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште

ЈН 7/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 7/2018 Хемикалије за третман воде

ЈН 9/2018

Одлука о додели уговора – ЈН 9/2018 Услуге одржавања хигијене објеката -Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште

6/2018

Обавештење о закљученом уговору – 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката- Партија 1

8/2018

Обавештење о закљученом уговору – 8/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 3/2018

Обавештење о закљученом уговору -ЈН 3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту

ЈН 4/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 4/2018 Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

ЈН 5/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 5/2018 Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним трошковима

ЈН 6/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке -ЈН 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката партија 2