Н3/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н3/2018 Услуге за даљу продају – Услуге спасилаца на пливалишту

Н1/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н1/2018 Услуге за даљу продају – Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту

Н2/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н2/2018 Услуге за даљу продају – Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

Н1/2018

Н1/2018 -Услуге за даљу продају – Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација – Услуге за даљу продају – Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда – Услуге...

Н4/2018

Н4/2018-Ангажовање лица преко омладинске задруге Конкурсна документација – Ангажовање лица преко омладинске задруге Позив за подношење понуда – Ангажовање лица преко омладинске задруге

Н3/2018 -Услуге за даљу продају

Н3/2018 -Услуге за даљу продају – Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда – Услуге за даљу продају – Услуге спасилаца на пливалишту Конкурсна документација – Услуге за даљу продају – Услуге спасилаца...

Н2/2018-Услуге за даљу продају-

Н2/2018-Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Конкурсна документација -Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда...

ЈН 9/2017

Одговори комисије за јавну набавку 9/2017 на захтев за додатим информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку – Гориво нафтних деривата обликовану по партијама