N3/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N3/2018 Usluge za dalju prodaju – Usluge spasilaca na plivalištu

N1/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N1/2018 Usluge za dalju prodaju – Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu

N2/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N2/2018 Usluge za dalju prodaju – Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta

N1/2018

N1/2018 -Usluge za dalju prodaju – Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištuKonkursna dokumentacija – Usluge za dalju prodaju – Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištuPoziv za podnošenje ponuda – Usluge za dalju...

N4/2018

N4/2018-Angažovanje lica preko omladinske zadrugeKonkursna dokumentacija – Angažovanje lica preko omladinske zadrugePoziv za podnošenje ponuda – Angažovanje lica preko omladinske zadruge

N3/2018 -Usluge za dalju prodaju

N3/2018 -Usluge za dalju prodaju – Usluge spasilaca na plivalištuPoziv za podnošenje ponuda – Usluge za dalju prodaju – Usluge spasilaca na plivalištuKonkursna dokumentacija – Usluge za dalju prodaju – Usluge spasilaca na plivalištu

N2/2018-Usluge za dalju prodaju-

N2/2018-Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaKonkursna dokumentacija -Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaPoziv za podnošenje ponuda -Usluge za...

JN 9/2017

Odgovori komisije za javnu nabavku 9/2017 na zahtev za dodatim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku – Gorivo naftnih derivata oblikovanu po partijama