Jавне набавке мале вредности бр. 11/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 11/2018 ,,Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале – подови и подконструкције са набавком и заменом паркета,, обликоване у две партије Odluka o dodeli ugovora sala

ЈН 12/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 12/2018 ,,Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,,

1 – ЈН 12/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 – ЈН 12/2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге

ЈН 12/2018

Прва измена конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 12/2018 ,, Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,,

1 – ЈН 11/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 – ЈН 11/2018 Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале – подови и подконструкције са набавком и заменом паркетаv  

ЈН 12 /2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 12 /2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 12 /2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге конкурсна документација у поступку […]

ЈН 10/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 10/2018 Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 10/2018 Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима Конкурсна документација у поступку јавне набавке […]

ЈН 11/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 11/2018 Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале — Подови и подконструкције са набавком и заменом паркета Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 11/2018 Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале — […]