JN 12/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava za javnu nabavku male vrednosti br. JN 12/2018 ,,Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,

JN 12/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 12/2018 ,, Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,

1 – JN 11/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 – JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale – podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketav  

JN 12 /2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti JN 12 /2018 Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti JN 12 /2018 Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge konkursna dokumentacija u postupku […]

JN 10/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 10/2018 Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenima Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 10/2018 Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenima Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke […]

JN 11/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale — Podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketa Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale — […]

JN 13/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku JN 13/2018 Usluge izrade projekata i nacrta Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku JN 13/2018 Usluge izrade projekata i nacrta Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku JN 13/2018 Usluge izrade […]