JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,,

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,, Poziv za ppodnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti...

JN 5/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima,,...

4/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br.4/2018 ,, Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta,,

2/2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti br. 2/2018 ,, Redarska služba na plivalištu i klizalištu,,

3/2018.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br. 3/2018. ,,Usluge spasilaca na plivalištu,,

JN 4/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN4/2018 Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta Poziv za podnošenje ponuda u postupku...

JN 3/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na plivalištu Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku...

JN 2/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti...

1/2018

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

1/2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti - javna nabavka br. 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu