JN 10/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JN 10/2018 ,,Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenima,,Obavestenje o zakljucenom ugovoru_TARTAN

JN 12/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 12/2018 ,,Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,127-Obavestenje o zakljucenom ugovoru_odbojkaski teren

JN 11 /2018 – Ugovor za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 11 /2018 ,,Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale – podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamnenom parketa, oblikovana po partijama,, – Ugovor za partiju 2Obavestenje o zakljucenom ugovoru_11_Partija 2

JN 11 /2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 11 /2018 ,,Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale – podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamnenom parketa, oblikovana po partijama,, – Ugovor za partiju 1Obavestenje o zakljucenom ugovoru_11_Partija 1

JN usluga: 13/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za jn usluga:13/2018,, Usluge izrade projekata i nacrta,,Obavestenje o zakljucenom ugovoru_13-1

Javna nabavka br.12/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.12/2018 ,,Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,Odluka o dodeli ugovora odbojkaski teren objavljena

Javna nabavka br. 10/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti javna nabavka br. 10/2018 ,, Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenima,,Odluka o dodeli ugovora tartan objavljena

Javna nabavka br. 13/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti javna nabavka br. 13/2018 ,,Usluge izrade projekata i nacrta,,Odluka o dodeli ugovora Izrada projekata i nacrta

Javne nabavke male vrednosti br. 11/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br. 11/2018 ,,Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale – podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketa,, oblikovane u dve partijeOdluka o dodeli ugovora...

JN 12/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava za javnu nabavku male vrednosti br. JN 12/2018 ,,Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,