JN 1/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 - Javna nabavka usluga ,,Redarska služba na plivalištu i klizalištu,, br. JN 1/2018

JN 1/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/ prijava za javnu nabavku male vrednosti - Redarska služba na plivalištu i klizalištu , javna nabavka usluga br. JN 1/2018

JN 1/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti - Redarska služba na plivalištu i klizalištu, javna nabavka usluga br. JN 1/2018

JN 1/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN1/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištu Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku...

N3/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N3/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge spasilaca na plivalištu

N1/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N1/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu

N2/2018

Odluka o obustavi postupka nabavke N2/2018 Usluge za dalju prodaju - Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta

N1/2018

N1/2018 -Usluge za dalju prodaju - Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu Konkursna dokumentacija - Usluge za dalju prodaju - Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu Poziv za podnošenje ponuda - Usluge...