3/2018.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br. 3/2018. ,,Usluge spasilaca na plivalištu,,

JN 4/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN4/2018 Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne...

JN 3/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na plivalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga,...

JN 2/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za...

1/2018

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

1/2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti – javna nabavka br. 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištu

JN 1/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 – Javna nabavka usluga ,,Redarska služba na plivalištu i klizalištu,, br. JN 1/2018

JN 1/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/ prijava za javnu nabavku male vrednosti – Redarska služba na plivalištu i klizalištu , javna nabavka usluga br. JN 1/2018

JN 1/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti – Redarska služba na plivalištu i klizalištu, javna nabavka usluga br. JN 1/2018

JN 1/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN1/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga...