Прва измена конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке радова бр. ЈН 16/2018

Прва измена конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 16/2018 ,,Радови на инвестиционом одржавању тоалета, свлачионица и сервисном делу,, I izmena KD