1 – ЈН 12/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 – ЈН 12/2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге

ЈН 12/2018

Прва измена конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 12/2018 ,, Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,,

1 – ЈН 11/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 – ЈН 11/2018 Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале – подови и подконструкције са набавком и заменом паркетаv  

ЈН 12 /2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 12 /2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 12 /2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге конкурсна документација у поступку […]

ЈН 10/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 10/2018 Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 10/2018 Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима Конкурсна документација у поступку јавне набавке […]

ЈН 11/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 11/2018 Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале — Подови и подконструкције са набавком и заменом паркета Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ЈН 11/2018 Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале — […]

ЈН 13/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку ЈН 13/2018 Услуге израде пројеката и нацрта Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку ЈН 13/2018 Услуге израде пројеката и нацрта Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку ЈН 13/2018 Услуге израде […]

ЈН 9/2018

Одлука о додели уговора – ЈН 9/2018 Услуге одржавања хигијене објеката -Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште