ЈН 1/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 – Јавна набавка услуга ,,Редарска служба на пливалишту и клизалишту,, бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/ пријава за јавну набавку мале вредности – Редарска служба на пливалишту и клизалишту , јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Прва измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Редарска служба на пливалишту и клизалишту, јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН1/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН 1/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за […]

Н1/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н1/2018 Услуге за даљу продају – Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту

Н2/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н2/2018 Услуге за даљу продају – Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

Н1/2018

Н1/2018 -Услуге за даљу продају – Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација – Услуге за даљу продају – Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда – Услуге за даљу продају – Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту