ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,,

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,, Позив за пподношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 6/2018 ,, Услуге одржавања хигијене објеката,, Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за […]

ЈН 5/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 5/2018 ,, Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним трошковима,, Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 5/2018 ,, Радови на замени […]

4/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр.4/2018 ,, Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта,,

2/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2018 ,, Редарска служба на пливалишту и клизалишту,,

ЈН 4/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН4/2018 Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН4/2018 Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Kонкурсна документација […]

ЈН 3/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН3/2018 Услуге […]

ЈН 2/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН2/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН2/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку […]

1/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности – јавна набавка бр. 1/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту