7/2018

Одлука о додели уговора – Поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.7/2018 Хемикалије за третман воде

5/2018

Одлука о додели уговора поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.5/2018 Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом,утоваром и манипулативним трошковима

ЈН 8/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН8/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН8/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку […]

ЈН 7/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН7/2018 ,, Хемикалије за третман воде,, Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН7/2018 ,, Хемикалије за третман воде,, Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну […]

ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,,

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,, Позив за пподношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 6/2018 ,, Услуге одржавања хигијене објеката,, Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за […]

ЈН 5/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 5/2018 ,, Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним трошковима,, Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 5/2018 ,, Радови на замени […]

4/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр.4/2018 ,, Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта,,

2/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2018 ,, Редарска служба на пливалишту и клизалишту,,