Н4/2018

Н4/2018-Ангажовање лица преко омладинске задруге Конкурсна документација – Ангажовање лица преко омладинске задруге Позив за подношење понуда – Ангажовање лица преко омладинске задруге

Н3/2018 -Услуге за даљу продају

Н3/2018 -Услуге за даљу продају – Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда – Услуге за даљу продају – Услуге спасилаца на пливалишту Конкурсна документација – Услуге за даљу продају – Услуге спасилаца на пливалишту

Н2/2018-Услуге за даљу продају-

Н2/2018-Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Конкурсна документација -Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда -Услуге за даљу продају- Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

ЈН 9/2017

Одговори комисије за јавну набавку 9/2017 на захтев за додатим информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку – Гориво нафтних деривата обликовану по партијама

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – Гориво нафтних деривата

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – Гориво нафтних деривата Конкурсна документација – Гориво нафтних деривата Позив за подношење понуда – Гориво нафтних деривата

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – Физичко техничко обезбеђење

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – Физичко техничко обезбеђење Позив за подношење понуда – Физичко техничко обезбеђење Конкурсна документација – Физичко техничко обезбеђење