ЈН 9/2018

Одлука о додели уговора – ЈН 9/2018 Услуге одржавања хигијене објеката -Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште

ЈН 5/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 5/2018 Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним трошковима

ЈН 9/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 9/2018 ,, Услуге одржавања хигијене објеката – Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште,, Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 9/2018 ,, Услуге одржавања хигијене објеката – […]

8/2018

Одлука о додели уговора – Поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.8/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 6/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности, јавна набавка бр.6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,, партија 2