Јавна набавка Електрична енергија

Јавна набавка Електрична енергија Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измене и допуне Конкурсне документације – објављено 10.01.2016.године: Позив за подношење понуда Измене и допуне конкурсне документације Одлука о додели уговора – објављено 18.02.2016.године: Одлука о додели уговора

Јавна набавка Електрична енергија

Јавна набавка Електрична енергија Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измене и допуне Конкурсне документације – објављено 10.01.2016.године: Позив за подношење понуда Измене и допуне конкурсне документације Одлука о додели уговора – објављено 18.02.2016.године: Одлука о додели уговора

Монтажа тоалета

Позив и конурсна докмнетација објављени 17.12.2015.године, Одлука о додели уговора објављена 25.12.2015.године Обавештење о закљученом уговору Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора