JN 12/2018

Prva izmena konkursne dokumentacije za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 12/2018 ,, Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge,,

1 – JN 11/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 – JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale – podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketav 

JN 12 /2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti JN 12 /2018 Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podloge.Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti JN 12 /2018 Radovi na sanaciji i održavanju odbojkaškog terena sa polaganjem nove podlogekonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke […]

JN 10/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 10/2018 Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenimaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 10/2018 Radovi na postavljanju tartan podloge na otvorenim terenimaKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti […]

JN 11/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale — Podovi i podkonstrukcije sa nabavkom i zamenom parketaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku JN 11/2018 Radovi na investicionom održavanju fiskulturne sale — Podovi […]

JN 13/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku JN 13/2018 Usluge izrade projekata i nacrtaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku JN 13/2018 Usluge izrade projekata i nacrtaKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku JN 13/2018 Usluge izrade projekata i […]