JN 1/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN1/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga […]

N1/2018

N1/2018 -Usluge za dalju prodaju – Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištuKonkursna dokumentacija – Usluge za dalju prodaju – Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištuPoziv za podnošenje ponuda – Usluge za dalju prodaju – Usluge redarske službe na klizalištu i plivalištu

N4/2018

N4/2018-Angažovanje lica preko omladinske zadrugeKonkursna dokumentacija – Angažovanje lica preko omladinske zadrugePoziv za podnošenje ponuda – Angažovanje lica preko omladinske zadruge

N2/2018-Usluge za dalju prodaju-

N2/2018-Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaKonkursna dokumentacija -Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaPoziv za podnošenje ponuda -Usluge za dalju prodaju- Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivališta