JN 4/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN4/2018 Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN4/2018 Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaKonkursna dokumentacija u postupku […]

JN 3/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na plivalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na plivalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na […]

JN 2/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. […]

JN 1/2018

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 – Javna nabavka usluga ,,Redarska služba na plivalištu i klizalištu,, br. JN 1/2018

JN 1/2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/ prijava za javnu nabavku male vrednosti – Redarska služba na plivalištu i klizalištu , javna nabavka usluga br. JN 1/2018

JN 1/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN1/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN 1/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga […]