JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,,

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,,Poziv za ppodnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 6/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata,,Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku […]

JN 5/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima,,Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog […]

JN 4/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN4/2018 Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN4/2018 Usluge evidencije i obezbeđenja na ulazu i izlazu sa plivalištaKonkursna dokumentacija u postupku […]

JN 3/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na plivalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na plivalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN3/2018 Usluge spasilaca na […]

JN 2/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. JN2/2018 Redarska služba na plivalištu i klizalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga, br. […]