5/2018

Odluka o dodeli ugovora postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.5/2018 Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom,utovarom i manipulativnim troškovima

JN 8/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN8/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN8/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. […]

JN 7/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN7/2018 ,, Hemikalije za tretman vode,,Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN7/2018 ,, Hemikalije za tretman vode,,Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga […]

JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,,

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 6/2018 ,,Usluge održavanja higijene objekata,,Poziv za ppodnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 6/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata,,Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku […]

JN 5/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom, utovarom i manipulativnim troškovima,,Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova br. JN 5/2018 ,, Radovi na zameni kvarcnog […]