JN 9/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 9/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata – Usluge održavanja higijene objekata za plivalište,,Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN 9/2018 ,, Usluge održavanja higijene objekata – Usluge […]

5/2018

Odluka o dodeli ugovora postupak javne nabavke male vrednosti javna nabavka br.5/2018 Radovi na zameni kvarcnog peska u filterima sa transportom,utovarom i manipulativnim troškovima

JN 8/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN8/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. JN8/2018 Redarska služba na klizalištu i plivalištuKonkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga br. […]

JN 7/2018

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN7/2018 ,, Hemikalije za tretman vode,,Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga br. JN7/2018 ,, Hemikalije za tretman vode,,Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga […]