Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2021.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2021.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2021.g. – 1. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2020.g. – 1. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2019.g. – 1. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 4. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 3. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 2. kvartal

Tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018.g. – 1. kvartal

Izvod iz Programa poslovanja za 2018. godinu

Rešenje o imenovanju direktora

Odluka o usvajanju 1.tromesečnog Izveštaja o radu i poslovanju

1.tromesečni Izveštaj o radu i poslovanju za 2017.godinu

Odluka o promeni cena 2017.

Izveštaj o radu i poslovanju za 2016.godinu

Zaključak o usvajanju Izveštaja

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2016.godinu

Plan i program poslovanja za 2017.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja za 2017.

Odluka u vezi sa zakupom poslovnog prostora

Statut JPSC ,,Olimp-Zvezdara"

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut

Odluka o promeni Osnivačkog akta

Odluka o utvrđivanju visine naknade Nadzornog odbora

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora - Izmena odluke o cenama zakupa

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama programa poslovanja

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju

Plan i program poslovanja JP SC Olimp - Zvezdara za 2016. godinu

Zaključak o usvajanju izveštaja o radu i poslovanju JP SC Olimp - Zvezdara za 2015. godinu

Izveštaj o radu i poslovanju JP SC Olimp - Zvezdara za 2015. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2016.godinu

Program poslovanja za 2016.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja za 2016.godinu

Program poslovanja JP SC ,,Olimp-Zvezdara" za 2015.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2015.godinu

Izveštaj o radu za 2014.godinu

Zaključak o usvajanju izveštaja o radu za 2014.