ЈН 11 /2018 – Уговор за партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 11 /2018 ,,Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале – подови и подконструкције са набавком и замненом паркета, обликована по партијама,, – Уговор за партију 2 Obavestenje o zakljucenom ugovoru_11_Partija...

ЈН 11 /2018

Обавештење о закљученом уговору ЈН 11 /2018 ,,Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале – подови и подконструкције са набавком и замненом паркета, обликована по партијама,, – Уговор за партију 1 Obavestenje o zakljucenom ugovoru_11_Partija...

ЈН услуга: 13/2018

Обавештење о закљученом уговору за јн услуга:13/2018,, Услуге израде пројеката и нацрта,, Obavestenje o zakljucenom ugovoru_13-1

Jавна набавка бр.12/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.12/2018 ,,Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,, Odluka o dodeli ugovora odbojkaski teren objavljena

Jавна набавка бр. 10/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности јавна набавка бр. 10/2018 ,, Радови на постављању тартан подлоге на отвореним теренима,, Odluka o dodeli ugovora tartan objavljena

Jавна набавка бр. 13/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности јавна набавка бр. 13/2018 ,,Услуге израде пројеката и нацрта,, Odluka o dodeli ugovora Izrada projekata i nacrta

Jавне набавке мале вредности бр. 11/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 11/2018 ,,Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале – подови и подконструкције са набавком и заменом паркета,, обликоване у две партије Odluka o dodeli...

ЈН 12/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 12/2018 ,,Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,,

1 – ЈН 12/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 – ЈН 12/2018 Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге

ЈН 12/2018

Прва измена конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 12/2018 ,, Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге,,