2/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2018 ,, Редарска служба на пливалишту и клизалишту,,

3/2018.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2018. ,,Услуге спасилаца на пливалишту,,

ЈН 4/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН4/2018 Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда у поступку...

ЈН 3/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...

ЈН 2/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН2/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...

1/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 1/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

1/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности – јавна набавка бр. 1/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 1/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 – Јавна набавка услуга ,,Редарска служба на пливалишту и клизалишту,, бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/ пријава за јавну набавку мале вредности – Редарска служба на пливалишту и клизалишту , јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Прва измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Редарска служба на пливалишту и клизалишту, јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018