ЈН 1/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 - Јавна набавка услуга ,,Редарска служба на пливалишту и клизалишту,, бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/ пријава за јавну набавку мале вредности - Редарска служба на пливалишту и клизалишту , јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Прва измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - Редарска служба на пливалишту и клизалишту, јавна набавка услуга бр. ЈН 1/2018

ЈН 1/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН1/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...

Н3/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н3/2018 Услуге за даљу продају - Услуге спасилаца на пливалишту

Н1/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н1/2018 Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту

Н2/2018

Одлука о обустави поступка набавке Н2/2018 Услуге за даљу продају - Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

Н1/2018

Н1/2018 -Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Конкурсна документација - Услуге за даљу продају - Услуге редарске службе на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда - Услуге...