Јавни позив за достављање понуда за услуге спасилаца – ПОДУЖЕН РОК

Јавни позив за достављање понуда за услуге спасилаца – ПОДУЖЕН РОК Јавни позив за достављање понуда услуге спасилаца – ПРОДУЖЕН РОК Измене и допуне конкурсне документације јавне набавке услуге спасилаца

Измена и допуна конкурсне документације и позив за јавну набавку редарске услуге

Измена и допуна конкурсне документације и позив за јавну набавку редарске услуге Позив за достављање понуда услуге редарске службе – ПРОДУЖЕН РОК Измене и допуне конкурсне документације јавне набавке редарске услуге

Јавна набавка – услуге спасилаца

Јавна набавка – услуге спасилаца Конкурсна документација – услуге спасилаца Позив за подношење понуда – услуге спасилаца

Јавна набавка Електрична енергија

Јавна набавка Електрична енергија Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измене и допуне Конкурсне документације – објављено 10.01.2016.године: Позив за подношење понуда Измене и допуне конкурсне документације Одлука о додели уговора – објављено 18.02.2016.године:...

Јавна набавка Електрична енергија

Јавна набавка Електрична енергија Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измене и допуне Конкурсне документације – објављено 10.01.2016.године: Позив за подношење понуда Измене и допуне конкурсне документације Одлука о додели уговора – објављено 18.02.2016.године:...

Монтажа тоалета

Позив и конурсна докмнетација објављени 17.12.2015.године, Одлука о додели уговора објављена 25.12.2015.године Обавештење о закљученом уговору Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора