ЈН 4/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 4/2018 Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта

ЈН 5/2018

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 5/2018 Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним трошковима

ЈН 6/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке -ЈН 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката партија 2

ЈН 9/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 9/2018 ,, Услуге одржавања хигијене објеката – Услуге одржавања хигијене објеката за пливалиште,, Позив за...

8/2018

Одлука о додели уговора – Поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.8/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 6/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности, јавна набавка бр.6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,, партија 2

ЈН 6/2018 партија 1

Одлука о додели уговора поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.6/2018 ,,Услуге одржавња хигијене објеката,, партија 1

7/2018

Одлука о додели уговора – Поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.7/2018 Хемикалије за третман воде

5/2018

Одлука о додели уговора поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.5/2018 Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом,утоваром и манипулативним трошковима

ЈН 8/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН8/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...