ЈН 2/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН 2/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 6/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 – ЈН 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката

ЈН 7/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН7/2018 ,, Хемикалије за третман воде,, Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...

ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,,

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,, Позив за пподношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...

ЈН 5/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова бр. ЈН 5/2018 ,, Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним трошковима,,...

4/2018

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр.4/2018 ,, Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта,,

2/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2018 ,, Редарска служба на пливалишту и клизалишту,,

3/2018.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2018. ,,Услуге спасилаца на пливалишту,,

ЈН 4/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН4/2018 Услуге евиденције и обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта Позив за подношење понуда у поступку...

ЈН 3/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга, бр. ЈН3/2018 Услуге спасилаца на пливалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку...