8/2018

Одлука о додели уговора - Поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.8/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 6/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности, јавна набавка бр.6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,, партија 2

ЈН 6/2018 партија 1

Одлука о додели уговора поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.6/2018 ,,Услуге одржавња хигијене објеката,, партија 1

7/2018

Одлука о додели уговора - Поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.7/2018 Хемикалије за третман воде

5/2018

Одлука о додели уговора поступак јавне набавке мале вредности јавна набавка бр.5/2018 Радови на замени кварцног песка у филтерима са транспортом,утоваром и манипулативним трошковима

ЈН 8/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. ЈН8/2018 Редарска служба на клизалишту и пливалишту Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...

ЈН 2/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН 2/2018 Редарска служба на пливалишту и клизалишту

ЈН 6/2018

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 - ЈН 6/2018 Услуге одржавања хигијене објеката

ЈН 7/2018

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН7/2018 ,, Хемикалије за третман воде,, Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...

ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,,

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга бр. ЈН 6/2018 ,,Услуге одржавања хигијене објеката,, Позив за пподношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности...